ساختمان مرکزی بانک اقتصاد نوین

توضیحات پروژه

  • کارفرما : بانک اقتصاد نوین (شرکت سرمایه گذاری عمران و توسعه پایدار ایرانیان )
  • شروع  : ۱۳۹۴
  • پایان  : ۱۳۹۵
  • نوع اسکلت فلزی : پیچ و مهره ای
  • زیر بنا کل : ۸۴۰۰۰ مترمربع
  • تناژ اسکلت : ۸۵۰۰ تن
پیشرفت پروژه100%
100%

ساختمان تجاری اداری سپهر الهیه

سرپرستی بانک صادرات استان گلستان

اداری و تجاری باهنر

سرپرستی بانک صادرات استان گلستان
اداری و تجاری باهنر
فهرست