سرپرستی بانک صادرات استان گلستان

توضیحات پروژه

  • کارفرما : سرپرستی شعب بانک صادرات گرگان
  • شروع  : ۱۳۹۳
  • پایان  : ۱۳۹۴
  • نوع اسکلت فلزی : پیچ و مهره ای
  • زیر بنا کل : ۱۶۰۰۰مترمربع
  • تناژ اسکلت : ۲۰۰۰ تن
پیشرفت پروژه100%
100%

ساختمان تجاری اداری سپهر الهیه

ساختمان تجاری مسکونی ایران زمین شیراز

ساختمان مرکزی بانک اقتصاد نوین

اداری و تجاری باهنر

برج مسکونی نیایش
ساختمان مرکزی بانک اقتصاد نوین
فهرست