اداری و تجاری باهنر

توضیحات پروژه

  • کارفرما : بانک ملت
  • شروع  : ۱۳۹۱
  • پایان  : ۱۳۹۲
  • نوع اسکلت فلزی : پیچ و مهره ای
  • زیر بنا کل : ۸۰۰۰ مترمربع
  • تناژ اسکلت : ۱۰۰۰ تن
پیشرفت پروژه100%
100%

ساختمان تجاری اداری سپهر الهیه

سرپرستی بانک صادرات استان گلستان

ساختمان مرکزی بانک اقتصاد نوین

ساختمان مرکزی بانک اقتصاد نوین
ساختمان مسکونی نیاوران
فهرست