برج مسکونی کیش

توضیحات پروژه

  • کارفرما : شرکت ساختمانی و شهر سازی واوان
  • شروع  : مهر ۱۴۰۰
  • پایان  : ..
  • نوع اسکلت فلزی : پیچ و مهره ای
  • زیر بنا کل : ۲۵۰۰۰ مترمربع
  • مشخصات : فونداسیون ، اسکلت فلزی ، دیوار حائل و سقف های عرشه فولادی
پیشرفت پروژه100%
100%

ساختمان تجاری اداری سپهر الهیه

سرپرستی بانک صادرات استان گلستان

ساختمان مرکزی بانک اقتصاد نوین

اداری و تجاری باهنر

ساختمان تجاری اداری سپهر الهیه
فهرست