ساختمان تجاری اداری سپهر الهیه

توضیحات پروژه

  • کارفرما : شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمان سپهر تهران
  • شروع  : فروردین ۱۴۰۰
  • پایان  : اسفند ۱۴۰۱
  • نوع اسکلت فلزی : پیچ و مهره ای
  • زیر بنا کل : ۶۷۰۰۰ مترمربع
  • تناژ اسکلت : ۸۰۰۰ تن
پیشرفت پروژه10%
10%

سرپرستی بانک صادرات استان گلستان

ساختمان مرکزی بانک اقتصاد نوین

اداری و تجاری باهنر

برج مسکونی کیش
ساختمان تجاری مسکونی ایران زمین شیراز
فهرست