ساختمان مسکونی نیاوران

توضیحات پروژه

  • کارفرما : بانک ملت
  • شروع  : ۱۳۸۹
  • پایان  : ۱۳۹۰
  • نوع اسکلت فلزی : جوشی
  • زیر بنا کل : ۲۰۰۰ مترمربع
  • تناژ اسکلت : ۲۵۰ تن
پیشرفت پروژه100%
100%

ساختمان تجاری اداری سپهر الهیه

سرپرستی بانک صادرات استان گلستان

ساختمان مرکزی بانک اقتصاد نوین

اداری و تجاری باهنر

اداری و تجاری باهنر
فهرست