ساختمان تجاری مسکونی ایران زمین شیراز

توضیحات پروژه

  • کارفرما : بانک اقتصاد نوین (شرکت سرمایه گذاری عمران و توسعه پایدار ایرانیان )
  • شروع  : ۱۳۹۸
  • پایان  :
  • نوع اسکلت فلزی : پیچ و مهره ای
  • زیر بنا کل : ۲۴۰۰۰ مترمربع
  • تناژ اسکلت : ۳۰۰۰ تن
پیشرفت پروژه97%
97%

ساختمان تجاری اداری سپهر الهیه

سرپرستی بانک صادرات استان گلستان

ساختمان مرکزی بانک اقتصاد نوین

اداری و تجاری باهنر

ساختمان تجاری اداری سپهر الهیه
برج مسکونی نیایش
فهرست